GBP w Lądku beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z radością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Biblioteką Narodową w dniu 1 lipca br. ogłosiło listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – nazwa zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Lądku rozpatrzono pozytywnie pod względem merytorycznym i formalnym – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 14 000,00 złotych.

Całkowity koszt realizacji zadania to 28 000,00 złotych – wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania to kwota 14 000,00 złotych.

Nowe książki już wkrótce w naszych bibliotekach – ZAPRASZAMY!

X
Skip to content