Witamy na stronie www.bibliotekaladek.pl!

Nasza strona powstała dzięki środkom finansowym, jakie otrzymała Gmina Lądek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 (obszar 1 – cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych).

Serwis dostosowano do wymogów WCAG 2.1, powstał w celu osiągnięcia dostępności cyfrowej oraz dostępności do usług cyfrowych i informacji publicznych.

Administratorem strony jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku.

DZIĘKUJEMY!

X
Skip to content