Zaproszenie mieszkańców Gminy Lądek do udziału w akcji “Narodowe czytanie ’22”

Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku wraz ze współorganizatorami: Wójtem Gminy Lądek, Zespołem Szkolno – Przedszkolnym im. Wojska Polskiego oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku tradycyjnie organizuje akcję Narodowego Czytania.

Tym razem czytać będziemy fragmenty „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Przypominamy, że akcja organizowana jest w całym kraju od 2012 roku pod patronatem prezydenta RP. Jej celem jest propagowanie znajomości literatury narodowej. Corocznie we wrześniu w całej Polsce a także coraz częściej poza jej granicami odbywają się spotkania, podczas których publicznie czytane są dzieła najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy i okolic, dzieci i młodzież lokalnych szkół, całe rodziny i wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w naszym lokalnym święcie literatury polskiej i do odczytania fragmentów mickiewiczowskiego dzieła.

Chętni mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie lub mailowo do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lądku – tel. 505 191 967, e-mail: biblioteka@bibliotekaladek.pl.

Finał akcji odbędzie się w naszej gminie 20 września br.

Z A P R A S Z A M Y !

X
Skip to content