KONKURS ŚWIĄTECZNY – świąteczna zakładka do książki

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku
wraz z Filią w Ciążeniu
zapraszają dzieci w wieku 3 – 7 lat z terenu Gminy Lądek
do udziału w konkursie plastycznym.

Świąteczna zakładka do książki

Regulamin konkursu
ORGANIZATORZY KONKURSU:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku, ul. Pyzderska 20, 62 – 406 Lądek, tel. 505 191 967.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku. Filia w Ciążeniu, ul. Wolności 42, 62 – 404 Ciążeń, tel. 505 191 990.
  Cel konkursu:
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci,
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym,
 • kształtowanie poczucia estetyki,
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • rozbudzenie świadomości poszanowania książek.
  Zasady uczestnictwa:
  ⦁ Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 3 – 7 lat.
  ⦁ Zadaniem uczestnika jest wykonanie zakładki do książki, której szata graficzna/treść będzie nawiązywać do symboliki związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
  ⦁ Technika prac i format – dowolny.
  ⦁ Prace należy dostarczyć do siedziby wybranego organizatora. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę napisaną drukowanymi literami z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca, dokładny adres placówki z numerem telefonu.
  ⦁ Do pracy należy dołączyć także wypełnioną i podpisaną zgodę rodziców/opiekunów dziecka na udział w konkursie (wzór oraz klauzulę informacyjną podano w załączniku; wzór zgody jest także dostępny na stronie www.bibliotekaladek.pl).
  ⦁ Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.
  ⦁ TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 09. 12. 2022 roku
  ⦁ KRYTERIA OCENY:
  Zgodność z tematem, walory artystyczne, kompozycja.
  ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE WYŁONI POWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORA KOMISJA .
  LAUREACI NAGRÓD ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.
X
Skip to content