TAK CZYTANO W GMINIE LĄDEK

26 września, w sali OSP, z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lądku, przy wsparciu współorganizatora – wójta Gminy Lądek    pana Artura Miętkiewicza, odbyła się kolejna odsłona akcji NARODOWE CZYTANIE.

Akcję, podczas której odczytywane są dzieła tworzące kanon polskiej literatury, zapoczątkował dwanaście lat temu pan prezydent Bronisław Komorowski i podobnie jak w poprzednich latach, honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z małżonką.

Tym razem lekturą, która wybrzmiała w Polsce a także poza jej granicami okazała się powieść autorstwa Elizy Orzeszkowej, jednej              z najwybitniejszych powieściopisarek okresu pozytywizmu, „Nad Niemnem”.

Powieść w formie książki ukazała się w 1888 roku, dokładnie dwadzieścia pięć lat po upadku powstania styczniowego, które rozpoczęło się w roku 1863, dokładnie sto sześćdziesiąt lat temu.

Orzeszkowa potraktowała powieść jako hołd złożony jego bohaterom.

W Lądku wybrane fragmenty utworu odczytali:

– panie: Renata Kwiatkowska – nauczyciel języka polskiego w ZS-P w Ratyniu, Joanna Kuźniewska – dyrektor ZS-P w Lądku, Magdalena Baśkiewicz – nauczyciel języka polskiego w ZS-P w Lądku, Klara Frankowska-Moroń – nauczyciel języka polskiego ze SP w Ciążeniu

oraz panowie: Artur Miętkiewicz – wójt Gminy Lądek, Jerzy Orchowski – radny Powiatu Słupeckiego i Marek Jarecki – dyrektor                SP w Ciążeniu.

Dawną piosenkę szlachecką, „Ty pójdziesz górą”, którą z upodobaniem śpiewano na dworach i zaściankach, szczególnie popularną       w czasie powstanie styczniowego, niejednokrotnie przytaczaną w powieści „Nad Niemnem”, wykonała pani Małgorzata Olaszek – radna Gminy Lądek.

Tło wydarzenia stanowiła wystawa fotograficzna prac pana Jerzego Orchowskiego, zatytułowana „Nad Wartą”, ukazująca jedną               z najpiękniejszych polskich rzek, tworząc w ten sposób analogię do tytułowego Niemna. Całości dopełniały kompozycje stworzone        z nadwarciańskich traw, ziół i jesiennych roślin, wykonane przez panią Agnieszkę Herudzińską.

 

tekst: Marta Portala

fot. Jerzy Orchowski

X
Skip to content